Zadbaj o bezpieczeństwo pracowników przez ubrania robocze

W każdym wykonywanym zawodzie istnieją zagrożenia związane ze świadczeniem pracy. Wielu pracowników nie przywiązuje wagi do czyhających niebezpieczeństw i to jest bardzo poważny błąd. Pomimo ustalanych i przeprowadzanych w zakładach pracy szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wciąż zdarzają się wypadki.

Przeciwdziałanie wypadkom w pracy

Można by się zastanawiać, czy winny jest zawsze pracownik? Nie jest to jednak prawda ostateczna. To na pracodawcy ciąży obowiązek wyposażenia pracownika w odpowiednią odzież ochronną, obuwie ochronne i organizacja szkoleń z zakresu BHP. Zdarza się jednak pomijanie tych ważnych kwestii ochrony ludzkiego życia, co jest po prostu niedopuszczalne. Odzież robocza i przepisy BHP są dla pracownika, ale pracodawca powinien także o nich pamiętać. Niejednokrotnie to robotnik jest własnym ekspertem, to on najlepiej wie jaki rodzaj odzieży jest dla niego najwygodniejszy przy wykonywaniu pracy.

ubranie zgodne z BHPPorozumienie przy zakupie środków ochrony

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w kwestii doboru odpowiedniej odzieży roboczej został osiągnięty konsensus pomiędzy stronami. Pamiętajmy również o tym, by kwestie finansowe nie przesłaniały chronienia życia drugiej osoby. Wzajemne zrozumienie, dobra współpraca pomiędzy pracodawcą i pracownikiem są sukcesem nie do ocenienia.

Zobacz więcej o odzieży roboczej na stronie:

http://www.dabo.pl/obuwie/robocze-ochronne.html

oraz

https://pl.wikipedia.org/wiki/Obuwie_ochronne