Nowoczesne sposoby na izolacje ogniochronne

pożar gaszenieAby budynek przemysłowy lub handlowy o lekkiej konstrukcji zachował odpowiednie właściwości odpowrności na pożar stosowane są we współczesnym budownictwie izolacje termiczne, których podstawowym zadaniem jest zwiększenie odporności ogniowej obiektu. Szczególnie obiekty oparte o kontrukcje stalowe stosują odpowiednie zabezpieczenia mające na celu ograniczenie oddziaływania rozprzestrzeniania się pożaru i jego oddziaływania na elementy konstrukcyjne budynku.

Stosowanie powłoki ogniochronnej w budynkach

W budownictwie stosuje się różne materiały z których tworzy się konstrukcje, ściany, ale również poszczególne instalacje w pomieszczeniach oraz pomiędzy nimi. Ochrona przed pożarem powinna zawsze uwzględniać rodzaj konstrukcji oraz materiałów przechowywanych w obiekcie. Stosowane powłoki ogniochronne dają możliwość jednoczesnego zachowania naturalnych właściwości cieplnych czy nawet zapachu elementów konstrukcyjnych podwyższając bezpieczeństwo korzystania z obiektu.

Powłoki ogniochronne do drewna

Zastosowanie odpowiedniego materiału ograniczającego możliwość zajęcia się materiałów drewnianych od wielu lat przysparzało problem budowlańcom. Drewno samo w sobie jest materiałem bardzo szlachetnym, naturalnym a jednocześnie dającym bardzo duże możliwości konstrukcyjne. Rozprzestrzenianie się ognia po elementach drewnianych następuje bardzo szybko z uwagi na strukturę drewna, jego skład zawierający duże ilości węgla, a w przypadku świeżego materiału również gaz drzewny odpowiedzialny za powstawanie płomieni podczas palenia się tego materiału. Powłoki ochronne stosowane do przystosowania tego materiału do wymogów pożarniczych składają się z materiałów o możliwie minimalnym wpływie na wygląd materiału, jednocześnie muszą one reagować na ciepło z pożaru możliwie szybko ponieważ temepratura zapalna drewna wynosi około 210 -300 stopni celcjusza i zależy zarówno od gatunku drewna, jego wielu oraz wilgotności. Rozkład termiczny tego materiału to ponad 500 stopni celcjusza. Po przekroczeniu tej wartości cieplnej materiał ten pali się samorzutnie.

Jak podaje portal Drewno.pl:

Podczas palenia się drewna zachodzi termiczny rozkład drewna – proces, który dzieli się na spalanie (w środowisku utleniającym) i pirolizę (w środowisku beztlenowym lub ubogim w tlen).

Średnia wartość ciepła spalania dla rodzimych gatunków drzew wynosi 4,5 kcal.

Powłoki ogniochronne materiałów stalowych

izolacyjna pianka przeciwpożarowaMateriałem często stosowanym w konstrukcjach hal są stalowe elementy budowlane. Kontrukcje te są stosunkowo lekkie w porównaniu do możliwości nośnych. Dzięki zastosowaniu stali w budownictwie możliwe stało się budowanie wysokościowców i wieżowców, otwierając nowy rozdział zarówno w budownictwie jak też w dziedzinie ochrony pożarniczej.

Powłoki stalowe powinny być zgodnie z przepisami całkowicie zabezpieczone przed możliwością nagrzania się podczas pożaru. Stosowane powłoki ogniochronne do tego typu powierzchni składają się z chemicznie tworzonych mieszanek drobnomielonych materiałów budowlanych o dużych właściwościach izolacyjnych.Stal podczas nagrzewania się bardzo szybko traci swoje właściwości nośne i już w przypadku nagrzania się do temperatury 500 stopni staje się plastyczna co w przypadku konstrukcji nośnej budynku grozi jego zawaleniem. Rozwiązania ochronne stosowane w przypadku elemetnów stalowych muszą umożliwić stabilne utrzymanie się budynku na czas ewakuacji i możliwie opóźnić czas nagrzewania się. Często stosowane do zabezpieczenia stali są powłoki ochronne w formie pianki natryskowej, która po naniesieniu pęcznieje i twardnieje, przy tym dobrze pokrywa całą powierzchnię obiektu.

instalacja pożarniczaRozwiązania ogniochronne instalacji budowlanych

Warto pamiętać o materiałach jakie stosuje się do tworzenia instalacji stosowanych w budynkach – to głównie rury, kable, przewody przy których stosuje się materiały sztuczne, w tym PCV. Poza tym, że jest on łatwopalny to podczas spalania się uwalnia do atmosfery toksyczne związki. Dym z elementów plastikowych jest główną przyczyną zatruć osób ewakuowanych z budynków objętych pożarem. Również ciągami komunikacyjnymi instalacji w budynku ogień rozprzestrzenia się szybko – ma dostęp do palnego plastiku, gumy, dostęp do tlenu a ograniczone miejsce w przepustach kabli i rur ułatwia gromadzenie się ciepła. Stosowanie odpowiednich instalacji ochronnej jak też powłoki ogniochronnej na okablowaniu budynku skutecznie przeciwdziała rozprzestrzenianiu się pożaru tymi drogami.

Więcej informacji:

http://pol-poz.pl/izolacje-przeciwpozarowe

http://www.drewno.pl/artykuly/6934,ochrona-drewna-przed-ogniem.html

http://budujzdrewna.pl/forum/viewtopic.php?t=3429

http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id3533,armaflex-protect-izolacja-termiczna-przepustow-instalacyjnych