Szkolenia ppoż a bezpieczeństwo BHP

Szkolenia ppoż pracowników to wymaganie, jakie stawia się pracodawcom, którzy muszą zorganizować takie szkolenia w swoich przedsiębiorstwach. Również szkolenia ppoż pracowników organizuje się w instytucjach państwowych. A kto takie szkolenie może przeprowadzić? Otóż trudnią się tym specjalistyczne firmy szkoleniowe jak POL POŻ, które posiadają w tym zakresie odpowiednie przygotowanie. Wystarczy tylko sprowadzić do przedsiębiorstwa czy instytucji instruktorów, którzy takie szkolenie przeprowadzą i w ten sposób pracodawca spełni warunki, jakie nakładają na niego odpowiednie przepisy.

szkolenie ppoż

Szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników

Szkolenia przeciwpożarowe – wysłanie pracownika na szkolenie

Pracodawca może także oddelegować swoich pracowników na zewnętrzne szkolenia ppoż. To też często praktykowane rozwiązania. Zewnętrzne szkolenia ppoż mogą odbywać się w różnych miejscach, np. w siedzibie firmy, która takie szkolenie przeprowadza. Zresztą firmy zajmujące się przeprowadzaniem szkoleń oferują bardzo bogatą ich gamę, m. in. to szkolenia wstępne ppoż., szkolenia okresowe ppoż. W ofercie tego rodzaju firm są także stałe nadzory ppoż, tworzenie instrukcji ppoż czy tworzenie oznakowania ppoż.