Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Zgodnie z obowiązującym w Polsce Kodeksem Pracy każdy pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzania określonych szkoleń wśród swoich pracowników. Szczególnie istotne są dwa rodzaje szkoleń – szkolenia BHP oraz szkolenia przeciwpożarowe. Oba rodzaje kursów są zazwyczaj realizowane w tym samym czasie.

Szkolenia z przepisów PPOŻ

Szkolenia z zakresu przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być przeprowadzane w dwojakiej formie – jako szkolenia wstępne i okresowe. Szkoleniom podlegają wszyscy – bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i formę podpisywanej umowy. Pracodawca nie ma prawa dopuścić do wykonywania obowiązków służbowych pracownika, który nie przejdzie obowiązkowego szkolenia BHP. Co ważne – szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Szkolenia okresowe – obowiązki pracodawcy

szkolenie ppoż i bhp

Szkolenia ppoż i BHP organizowane na zlecenie pracodawcy. Fot. Katalog Instagram

Ważnym obowiązkiem pracodawcy jest także przeprowadzanie szkoleń okresowych – ich częstotliwość zależy od rodzaju pracy i jej warunków. Szkolenia okresowe zazwyczaj odbywają się raz na rok (w przypadku pracowników szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo), raz na trzy lata (w przypadku pracowników robotniczych), raz na pięć lat (dotyczy pracowników inżynieryjno – technicznych, kierowników i samych pracodawców) oraz raz na sześć lat (w przypadku pracowników biurowych). Przedsiębiorstwo ma dwie możliwości realizowania szkoleń – może zlecić to osobie zatrudnionej w firmie (i posiadającej odpowiednie kwalifikacje) lub wynająć firmę zewnętrzną, która oferuje usługi szkoleniowe w tym zakresie.

Źródła:

http://pol-poz.pl/szkolenia-ppoz-i-bhp

http://www.bhp-center.com.pl/uslugi-ppoz/