Operator podnośnika koszowego

Każda osoba pracująca bądź chcąca podjąć pracę na stanowisku operatora podnośnika koszowego musi posiadać odpowiednie kursy kwalifikacyjne oraz aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości.

Praca operatora podnośnika to praca na wysokości, która należy do szczególnie niebezpiecznych. Dlatego musi on pamiętać o zasadach bezpiecznego korzystania z  różnego typu urządzeń.

Kwalifikacje do pracy

Według obowiązujących przepisów BHP oraz Ustawy o Dozorze Technicznym, każdy operator mający do czynienia z urządzeniami transportu bliskiego, takimi jak czy podesty ruchome czy podnośniki koszowe Warszawa musi posiadać uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Przyszły operator wysokościowy musi umieć obsługiwać podnośnik koszowy. By nabyć takie umiejętności niezbędne jest skorzystanie z kursów zawodowych. Dzięki nim można uzyskać kwalifikacje zawodowe na stanowisku operatora oraz uprawnienia potrzebne do wykonywania tego zawodu. Kurs operatora podestów ruchomych (podnośnika koszowego) kończy się egzaminem przed UDT i wydaniem przez nich zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Charakterystyka pracy

Operator podestów ruchomych wykonuje swoją pracę na wysokości, do jego prac przynależą prace wykonywane w aspekcie dachów oraz rynien (mycie elewacji, zmiana koloru elewacji, mycie okien, odśnieżenie) montaż kamer na ulicach, anten telewizyjnych oraz radiowych, zabezpieczeń przeciw ptakom, montowanie banerów reklamowych, zabezpieczenie świateł oraz lamp ulicznych.