Archiwum miesiąca Luty, 2017

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Zgodnie z obowiązującym w Polsce Kodeksem Pracy każdy pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzania określonych szkoleń wśród swoich pracowników. Szczególnie istotne są dwa rodzaje szkoleń – szkolenia BHP oraz szkolenia przeciwpożarowe. Oba rodzaje kursów są zazwyczaj realizowane w tym samym czasie.